Budownictwo: Stare budownictwo, budynek bez docieplenia
Stare budownictwo, budynek docieplony (ok 5cm izolacji)
Nowe budownictwo, standardowa izolacja cieplna (ok. 10 - 15cm izolacji)
Powierzchnia m2:
CWU: Nie
Tak
Zapotrzebowanie budynku w kW:

Kalkulator podaje tylko przybliżone zapotrzebowanie w energię dla zdefiniowanego budynku.

Podstawą doboru kotła do projektowanego obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzony zgodnie z normą PN-B03404.1994.

Dobór mocy kotła zależy od wielu czynników, w tym m.in. grubości ścian, ocieplenia budynku, szczelności okien i drzwi, rodzaju zastosowanych szyb, jak również od strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy będzie powodowało większe zużycie paliwa i większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł o zbyt małej mocy nie spełni oczekiwań i nie zapewni komfortu cieplnego.

Użytkownik przy wyborze typu i wielkości kotła powinien zasięgnąć porady instalatora.